Společnost Senium, s.r.o. vznikla v roce 2010 a od té doby funguje jako agentura pomoci v domácnostech seniorů. Jedná se především o drobný úklid, přípravu jídla, zajišťování nákupů, doprovod při procházkách, společnost v době nepřítomnosti rodinných příslušníků, dohled a další služby podle přání klientů.

Všichni naši pracovníci mají letité zkušenosti s péčí o seniory. Zajišťujeme služby i ve večerních hodinách a o víkendu. Nejsme registrovanou sociální službou podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jsme menší flexibilní společnost s rodinným přístupem ke klientům.

Pokud jsou naše služby tím, co by vám pomohlo lépe zvládat každodenní péči a povinnosti, kontaktujte nás na pavlickova@senium.cz nebo na telefonním čísle +420 603 593 863

Těšíme se na spolupráci
Monika Pavlíčková
jednatelka společnosti

Základní služba (společnost, dohled, pomoc v domácnosti, procházka)
Pondělí - pátek 8.00 - 18.00
1 hodina - 200 Kč/hod
2-3 hodiny - 150 Kč/hod
4 a více hodin - 130 Kč/hod

Ostatní termíny (večery, víkendy, svátky)
1-3 hodiny - 200 Kč/hod
4 a více hodin v kuse - 180 Kč/hod

Další služby
Doprovod při pochůzkách - 200 Kč/hod
Úklid - 150 Kč/hod
Příplatek za nákup - 50 Kč
Samostatné zajištění pochůzek, dle typu a časové náročnosti - 100-200 Kč/hod

Pokud jste na našich stránkách nenašli službu, kterou potřebujete, ozvěte se nám na pavlickova@senium.cz nebo na telefonním čísle +420 603 593 863 !

Při ukončení práce mezi 22.30 a 5.30 je zákazník povinen zajistit službě odvoz do místa bydliště.
Agentura domácí pomoci Senium neposkytuje sociální služby dle zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.
Pro případ újmy na zdraví nebo na majetku je agentura Senium pojištěna u pojišťovny Kooperativa
pojištěním odpovědnosti za škodu do výše 5 milionů Kč.